8 พฤษภาคม 2562 ปภ.ชี้วาตภัยถล่ม 9 จังหวัดเหนือ-อีสาน บ้านพัง 593 หลัง เร่งเข้าช่วยเหลือ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/412286

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ลพบุรี แพร่ นครสวรรค์ และหนองคาย รวม 19 อำเภอ 35 ตำบล 80 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 593 หลัง ทั้งนี้ ทาง ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ดีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป ด้านนายอำเภอเมืองมหาสารคาม นำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) และประชาชนจิตอาสา ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย หลังจากคืนที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ จนมีบ้านเรือนเสียหาย โดยเฉพาะบ้านของนางอุทัยศิลป์ พรศรี ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 14 บ้านท่าค้อ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แรงพายุได้พัดหลังคาบ้านปลิวหายออกไปเกือบทั้งหลัง ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย อีกทั้งภายในบ้านมีผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ 3 คน โดย 1 ในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปนอนที่บ้านญาติชั่วคราว สำหรับความเสียหายของบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่ามีจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลเกิ้ง และตำบลลาดพัฒนา รวม 9 หมู่บ้าน 60 หลังคาเรือน โดยพื้นที่ซึ่งเสียหายมากที่สุดอยู่ในตำบลลาดพัฒนา มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลัง รวม 3 หลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าสำรวจความเสียหาย และเร่งให้การช่วยเหลือ ด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย